تعیین عوامل پیش بینی کننده خودکارآمدی شغلی مدیران هیئت های ورزشی استان تهران

خودکارآمدی, خودکارآمدی شغلی, مدیران, هیئت‌های ورزشی در دسته بندی علوم انسانی
بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به تعیین عوامل پیش بینی کننده خودکارآمدی شغلی مدیران هیئت های ورزشی استان تهران را که در دسته بندی علوم انسانی قرار دارد را
در صورت نیاز دانلود نمایید.

هدف از پژوهش حاضر تعیین عوامل پیش­بینی کننده خودکارآمدی شغلی مدیران هیئت­های ورزشی استان تهران بود. جامعۀ آماری تحقیق 150 نفر از مدیران هیئت­ های ورزشی استان تهران بود که بر اساس جدول مورگان 108 نفر به طور تصادفی برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. به منظور دست­یابی به اهداف تحقیق از پرسشنامه اطلاعات فردی و پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر استفاده شد که روایی آن به تایید متخصصین رسید و پایایی آن در یک مطالعه مقدماتی با 30 نفر آزمودنی و با آلفای کرونباخ 87/0 محاسبه شد. برای تحلیل اطلاعات جمع­آوری شده از روش­های آماری توصیفی و استنباطی مانند کلموگروف اسمیرنف، رگرسیون چند متغیره، آزمون ت استودنت تک نمونه­ ای و مستقل، آنوا و توکی  با کمک نرم افزار اس، پی، اس، اس بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین خودکارآمدی شغلی مدیران هیئت­های ورزشی استان تهران و سن، جنسیت، وضعیت تاهل، سابقه مدیریت و سطح مدیریت ارتباط معناداری وجود ندارد. اما بین خودکارآمدی شغلی و سطح تحصیلات، رشته تحصیلی، مدیریت در رشته ورزشی تخصصی، وضعیت استخدام، سابقه ورزشی و سابقه قهرمانی …

 • تحقیق در مورد بررسی پرورش گوسفند

  پرورش , گوسفند , پرورش گوسفند در دسته بندی فنی و مهندسی بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به تحقیق در مورد بررسی پرورش گوسفند را که در دسته بندی فنی و مهندسی قرار دارد را در صورت نیاز دانلود…

 • تحقیق درمورد بررسی سیستم حسابداری تامِين اجتماعی

  ,بررسی,سیستم,حسابداری,تامِین,اجتماعی در دسته بندی عمومی و آزاد بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به تحقیق درمورد بررسی سیستم حسابداری تامِين اجتماعی را که در دسته بندی عمومی و آزاد قرار دارد را در صورت نیاز دانلود نمایید. تحقیق درمورد بررسی…

 • تولید ناب

  تولید ناب,و ایده های جدید ناب ,تحقیق تولید ناب در دسته بندی علوم انسانی بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به تولید ناب را که در دسته بندی علوم انسانی قرار دارد را در صورت نیاز دانلود نمایید. تولید ناب…

 • تحقیق در مورد آسیب پذیری و تهدیدات شبکه های کامپیوتری

  آسیب پذیری شبکه ها , تهدیدات شبکه های کامپیوتری , آسیب پذیری و تهدیدات شبکه های کامپیوتری در دسته بندی فنی و مهندسی بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به تحقیق در مورد آسیب پذیری و تهدیدات شبکه های کامپیوتری…

 • مقاله در مورد كشاورزي پايدار در سند ژوهانسبورگ

  ,کشاورزی,پایدار,در,سند,ژوهانسبورگکشاورزی,مقاله در مورد کشاورزی پایدار در سند ژوهانسبورگ در دسته بندی عمومی و آزاد بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به مقاله در مورد كشاورزي پايدار در سند ژوهانسبورگ را که در دسته بندی عمومی و آزاد قرار دارد را…

 • آلودگي آب

  ,آلودگی,آب,آلودگی,آب, آلودگی آب در دسته بندی علوم پایه بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به آلودگي آب را که در دسته بندی علوم پایه قرار دارد را در صورت نیاز دانلود نمایید. آلودگي آب لینک دانلود و خرید پایین توضیحات…

 • مزایای استفاده از اعتبارات اسنادی

  ,مزایای,استفاده,از,اعتبارات,اسنادی,مزایای,استفاده,از,اعتبارات,اسنادی, مزایای استفاده از اعتبارات اسنادی در دسته بندی علوم انسانی بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به مزایای استفاده از اعتبارات اسنادی را که در دسته بندی علوم انسانی قرار دارد را در صورت نیاز دانلود نمایید. مزایای استفاده…

 • فرهنگ و دموكراسي

  ,فرهنگ,و,دموکراسیمقدمه , فرهنگ و دموکراسی در دسته بندی علوم پایه بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به فرهنگ و دموكراسي را که در دسته بندی علوم پایه قرار دارد را در صورت نیاز دانلود نمایید. فرهنگ و دموكراسي لینک دانلود…

 • دانلود پاورپوینت علوم پنجم دبستان در مورد کارها آسان می شود1

  علوم, پنجم, دبستان, در, مورد, کارها, آسان, می شود در دسته بندی عمومی و آزاد بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به دانلود پاورپوینت علوم پنجم دبستان در مورد کارها آسان می شود1 را که در دسته بندی عمومی و…

 • تحقیق درباره فروش اقساطی

  تحقیق, فروش اقساطی, فروش, اقساطی, اقساط در دسته بندی علوم انسانی بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به تحقیق درباره فروش اقساطی را که در دسته بندی علوم انسانی قرار دارد را در صورت نیاز دانلود نمایید. تحقیق درباره فروش…